Priser

PRISER:

Børnepsykologisk konsultation med barn eller ung

 Herunder samtaler til unge på opholdssteder

- varighed typisk 1 time.               

1300,-


.............Opstartsmøder

Varighed typisk 1,5 time

2000,-


.............Supervision 

Herunder psykologfaglig konsultation til plejefamilie

og supervision til psykologer/andre fagprofessionelle

- varighed typisk 1,5 time

individuelt 1300,-

2-4 personer 1500,-


Herudover mulighed for online supervision

1-2 personer 1000,-

3-4 personer 1200,-


.............Supervision i gruppe 

Konsultation per 1 time

5 personer eller flere 2000,-


.............Theraplay

Per session

1500,-

Herudover videoanalyse (MIM) 2000,-

og 1 times videooptagelse 1000,-

.............Børnesagkyndig honorar

Der afregnes pr. time

1300,-


.............Foredrag eller undervisning efter aftale

Køretid 500,- for den første ½ time og 1014,- for de efterfølgende timer (+ statens høje kørselstakst pr. km.


 


Alle priser
(undtagen børnesagkyndige funktioner og foredrag/undervisning)
er inklusiv moms og eksklusiv evt. kørsel

Der gøres opmærksomt på, at sygeforsikringen Danmark giver tilskud til børnepsykologisk behandling

 

.............

 

 

Foredrag eller undervisning pris efter aftale

Opmærksomheden henledes på prisregulering pr. 1. jan.2022.