Jeg tilbyder

Jeg tilbyder:


  • Terapeutiske behandlingsforløb til børn, unge og familier hvor kommunen eller institutionen har egnede lokaler til rådighed.

  • MIM analyse og Theraplay forløb til børn, hvor kommunen eller institutionen har egnede lokaler til rådighed. Jeg er certificeret Theraplay terapeut.

  • Børnepsykologisk rådgivning og supervisionsforløb til adoptions-
    og plejeforældre.

  • Børnepsykologisk konsultation og supervision til fagpersoner på børneområdet: pædagoger/lærere, sundhedsplejersker, socialrådgivere o.a.

  • Supervision til psykologer på vej mod deres autorisation eller specialistgrad i børnepsykologi.

  • §109 børnebehandling til børn ifølge forældre på krisecentre.

  • Foredrag og undervisning, hvor jeg har specialiseret mig indenfor samtaler til børn under svære omstændigheder og traumebehandling til børn med inddragelse af leg. Sammen med min psykologkollega Lykke Malmberg udbyder jeg endvidere foredrag og kurser af større omfang, hvor vi har specialiseret os i relationsbaseret terapi og traumebehandling.

Udover de psykologfaglige funktioner fra min kliniske praksis, arbejder jeg som børnesagkyndig psykolog for Familierethuse/Familieretten og de nye Ungdoms-kriminalitetsnævn.

Jeg er administrator for facebookgruppen: ”Børnepsykologer i Danmark”, og interesserer mig generelt for at formidle børnepsykologisk viden og arbejde for godt børneliv i Danmark. Derfor deltager jeg også i bestyrelsesarbejde i Jysk Børneforsorg/Fredehjem regi.