Forside


  • Privatpraktiserende børnepsykolog der rådgiver professionelle
  • Rådgivning & Supervision

  • Børnepsykologisk behandling, undervisning og supervision til kommuner, opholdssteder/ institutioner, plejefamilier og andre professionelle
  • Børnesagkyndig konsulent 

Kontakt

Børnepsykologisk Klinik

Birgitte Ørnstrup

Henvendelser pr. mail bedes have et ikke-personfølsomt indhold.

Skriftlige henvendelser med personfølsomt indhold kan istedes sendes sikker fra offentlige instanser via eboks til mit cvr.nummer, eller der kan for henvendelser fra ikke-offentlige instanser tilsendes et krypteret link, hvorved der kan korresponderes sikkert med psykologen.