Kontakt

Børnepsykologisk Klinik

Birgitte Ørnstrup

Henvendelser per mail bedes have et ikke-personfølsomt indhold.

Skriftlige henvendelser med personfølsomt indhold kan istedes sendes sikker fra offentlige instanser via eboks til mit cvr.nummer, eller der kan for henvendelser fra ikke-offentlige instanser tilsendes et krypteret link, hvorved der kan korreponderes sikkert med psykologen.

NB. Ny fakturering pr. 1/1 2020, hvor regningen bedes betalt til

Lån og Spar - Reg. 0400 Kontonummer 4024940212

Cvr: 33232314