Til fagfolk

Til fagfolk:

 

I min Børnepsykologisk Klinik tilbyder jeg børneterapeutisk behandling,l udredning af børn og psykologfaglig konsultation til fagfolk på børneområdet. Jeg tager således ud og superviserer både enkeltpersoner og grupper af fagfolk f.eks. pædagoger, lærere, psykologer, kommunale familierådgivere og familiekonsulenter. Jeg har herunder bistået personalegrupper på både offentlige og private institutioner, rådgivet plejeforældre og haft terapeutiske samtaleforløb med plejeanbragte unge. I forbindelse med konsultations- eller supervisionspgaver til personalegrupper har jeg altid et grundigt forarbejde med stedets ledelse om formål og ramme for min inddragelse.

 

Herudover foretager jeg psykologiske undersøgelser på børn og unge enten ved henvendelse fra forældre, kommunale forvaltninger eller institutioner. For retterne i Østjylland udarbejde jeg børnesagkyndige erklæringer.

 

I de senere år har jeg søgt at dygtiggøre mig indenfor traume behandling til børn og unge. Herunder har jeg i en årrække udført børnebehandling efter § 109 til børn ifølge voksne på krisecentre, samt lavet støttende samtaler til uledsagede mindreårige flygtninge.

 

 

 

 

 

 

Aut.cand.psych Birgitte Ørnstrup // Søndergade 46 - 2.sal // 8700 Horsens // Mail. kontakt@birgitteornstrup.dk

Copyright © Birgitte Ørnstrup 2014