Til fagfolk

Til fagfolk:


Jeg tilbyder børneterapeutisk behandling i de tilfælde, hvor kommuner eller institutioner kan stille passende lokale til rådighed.

Jeg tilbyder børnepsykologisk konsultation og supervision til både enkeltpersoner og grupper af fagfolk f.eks. pædagoger, lærere, psykologer, kommunale familierådgivere, plejefamilier og familiekonsulenter. Jeg har herunder bistået personalegrupper på både offentlige og private institutioner, rådgivet plejeforældre og haft terapeutiske samtaleforløb med plejeanbragte unge. I forbindelse med konsultations- eller supervisionspgaver til personalegrupper har jeg altid et grundigt forarbejde med stedets ledelse om formål og ramme for min inddragelse.


Herudover arbejder jeg som børnesagkyndig psykolog og varetager forskellige opgaver for Familieretten og Familieretshusene.


I de senere år har jeg søgt at dygtiggøre mig indenfor traume behandling til børn og unge. Herunder har jeg i en årrække udført børnebehandling efter § 109 til børn ifølge voksne på krisecentre, samt lavet støttende samtaler til uledsagede mindreårige flygtninge. Aut.cand.psych & specialist i børnepsykologi// Birgitte Ørnstrup // Mail. kontakt@birgitteornstrup.dk

Copyright © Birgitte Ørnstrup 2014