Om mig

Om mig:


Mit navn er Birgitte Ørnstrup. Jeg er psykolog og har i mere end 20 år arbejdet med børn, unge og familier.


Jeg er uddannet cand.psych. fra Århus Universitet i 1997, og autoriseret af Dansk Psykologforening i 2002, og er endvidere specialist i børnepsykologi.


Jeg har arbejdet som psykolog, siden jeg blev færdig - alle årene med børn, unge

og familier. I mit arbejde har jeg haft stillinger som skolepsykolog; både kommunal skolepsykolog og mere specialiseret i  det tidligere Vejle Amt, hvor jeg har varetaget psykologfunktionerne på en amtslig specialskole for børn med funktionsnedsættelser.


Udover at arbejde med skoleverdenen og daginstitutionsområder har jeg også varetaget psykologfunktioner indenfor serviceloven herunder vejledt kommunale fagpersoner som sagsbehandlere og sundhedsplejersker.

 

I en årrække har jeg desuden arbejdet på døgninstitution, hvor jeg har arbejdet med anbragte børn og unge, og med undersøgelse af børn i forbindelse med forældrekompetence undersøgelser. Jeg arbejder herudover som børnesagkyndig psykolog for retterne i Østjylland og de nye Familieretshuse.

 

Jeg har nedsat mig som privatpraktiserende psykolog fra årsskiftet 2011 først i Bredal ved Vejle siden i Horsens, hvor jeg har haft klinik i Horsens midtby med andre behandlere på Klinikken Søndergade.

Fra juli 2019 nedlægges Klinikken Søndergade, hvorved jeg omlægger min praksis. Nu varetager jeg børnepsykologiske konsulent opgaver ud af huset for kommuner og institutioner, men kan desværre ikke tage børn og unge i terapi i egne lokaler, og lukker dermed for selv-henvendere. Terapeutiske forløb med børn og unge vil fremover udelukkende kunne foregå i de sammenhænge, hvor kommuner eller institutioner har egnede lokaler til rådighed.

Jeg tilbyder fremover  fortsat faglig konsultation, undersøgelser og supervision på det børnepsykolgiske område. Jeg superviserer forskellige faggrupper på børneområdet herunder kommunale sagsbehandlere og plejefamilier, samt arbejder med traumebehandling til børn, unge og familier i særlig svære omstændigheder. Senest er jeg opstartet et fagligt fællesskab med psykolog Lykke Malmberg, hvor vi søger at dygtiggøre fagligt personale i regulering af børn med inddragelse af udviklingsfremmende samspil og leg med børn.

 

Jeg har hele tiden som mål at vedblive at dygtiggøre mig og specialisere mig indenfor børnepsykologien. Jeg deltager derfor indimellem i videreuddannelse i ind- og udland. I de senere år har jeg særligt interesseret mig for relationers betydning for børns udvikling herunder tilknytningsproblemer og udviklingsfremmende samspil. I denne forbindelse har jeg taget en del af min efteruddannelse i Norge og blevet superviseret af Haldor Øvreeide og Kirsti Haaland. Herhjemme har jeg bla. interesseret mig for at implementere nyere udviklingspsykologi i forståelsen af børns trivsel og udvikling. Jeg er generelt meget optaget af, at udviklingspsykologiske overvejelser medtages i de beslutninger, der træffes omkring børn, og at barnets perspektiv altid er i fokus. Jeg har igennem en årrække arbejdet med den legebaserede terapi: Theraplay og er certificeret i metoden.


Privat er jeg mor til 2, gift og selv oprindelig fra Horsens.

 Aut.cand.psych & specialist i børnepsykologi// Birgitte Ørnstrup // Mail. kontakt@birgitteornstrup.dk

Copyright © Birgitte Ørnstrup 2014