Om mig

Om mig:

 

Mit navn er Birgitte Ørnstrup. Jeg er psykolog og har i mere end 20 år arbejdet med børn, unge og familier.

 

Jeg er uddannet cand.psych. fra Århus Universitet i 1997, og autoriseret af Dansk Psykologforening i 2002, og er endvidere specialist i børnepsykologi.

 

Jeg har arbejdet som psykolog, siden jeg blev færdig - alle årene med børn, unge

og familier. I mit arbejde har jeg haft stillinger som skolepsykolog; både kommunal skolepsykolog og mere specialiseret i det tidligere Vejle Amt, hvor jeg har varetaget psykologfunktionerne på en amtslig specialskole for børn med funktionsnedsættelser.

 

Udover at arbejde med skoleverdenen og daginstitutionsområder har jeg også varetaget psykologfunktioner indenfor serviceloven herunder vejledt kommunale fagpersoner som sagsbehandlere og sundhedsplejersker.

I en årrække har jeg desuden arbejdet på døgninstitution, hvor jeg har arbejdet med anbragte børn og unge, og med undersøgelse af børn i forbindelse med forældrekompetence undersøgelser. Jeg arbejder herudover som børnesagkyndig psykolog for retterne i Østjylland.

Jeg har nedsat mig som privatpraktiserende psykolog fra årsskiftet 2011 først i Bredal ved Vejle siden i Horsens.

Min klinik ligger på torvet i Horsens midtby, hvor jeg har lokale i et klinikfællesskab med 4 andre psykologer, en familiebehandler og en kropsterapeut. Vi forsøger at skabe et så velfunderet fagligt miljø som muligt, så vi kan hjælpe klienter med forskellige problematikker og lære af hinanden. Jeg arbejder fortsat udelukkende med børn, unge og familier. I klinikken tilbyder jeg såvel udredning som terapi samt superviserer fortsat forskellige faggrupper på børneområdet herunder kommunale plejefamilier. Herudover arbejder jeg med traumebehandling til børn, unge og familier i særlig svære omstændigheder.

Jeg har hele tiden som mål at vedblive at dygtiggøre mig og specialisere mig indenfor børnepsykologien. Jeg deltager derfor indimellem i videreuddannelse i ind- og udland. I de senere år har jeg særligt interesseret mig for relationers betydning for børns udvikling herunder tilknytningsproblemer og udviklingsfremmende samspil. I denne forbindelse har jeg taget en del af min efteruddannelse i Norge og blevet superviseret af Haldor Øvreeide og Kirsti Haaland. Herhjemme har jeg bla. interesseret mig for at implementere nyere udviklingspsykologi i forståelsen af børns trivsel og udvikling. Jeg er generelt meget optaget af, at udviklingspsykologiske overvejelser medtages i de beslutninger, der træffes omkring børn, og at barnets perspektiv altid er i fokus. Jeg har igennem en årrække arbejdet med den legebaserede terapi: Theraplay og er certificeret i metoden.

 

Privat er jeg mor til 2, bosat med børnenes far og selv oprindelig fra Horsens.

Aut.cand.psych Birgitte Ørnstrup // Søndergade 46 - 2.sal // 8700 Horsens // Mail. kontakt@birgitteornstrup.dk

Copyright © Birgitte Ørnstrup 2014