Forældrerådgivning fra fagpersoner

Råd til forældre fra flere fagpersoner:


Ofte kan det være svært helt at vide, præcist hvad det er, der gør, at noget er vanskeligt omkring ens barn. Vi mennesker er jo både vores psyke, vores krop og afhængige af hvilke sociale sammenhænge, vi indgår i.


Det er min erfaring, at det giver stor mening altid at betragte et barn fra flere vinkler, når man skal finde ud af, hvad der går skævt, og hvordan der kan rettes op på det.


At forandre noget kræver motivation, og den hurtigste vej til forandring er at tage udgangspunkt i det, som det enkelte barn og dennes familie bliver mest optaget af og får kræfter til sammen at kæmpe for. Mange veje kan føre samme sted hen.


Derfor tilbyder jeg mulighed for tværfaglig rådgivning. Afhængig af sagens karakter vil jeg sammensætte de folk, som jeg mener kan være med til bedst at belyse et barns situation. Det vil herefter også blive muligt at tilbyde en bredere vifte af hjælpemuligheder. Således kan en tværfaglig konsultation eksempelvist føre frem til, at et barn tilbydes et særligt tilrettelagt privat undervisningsprogram, at der tilbydes et familierådgivningsforløb, at der tilbydes pædagogisk hjælp til at få barnet til på bedre vis at indgå sociale sammenhænge, eller at foretage en psykologisk undersøgelse på barnet.


Det er også muligt udelukkende at bestille een tværfaglig konsultation af minimum 1 1/2 time, hvor man som forælder, på baggrund af de informationer man kommer med, kan få en tværfaglig vurdering af problemet.

 Aut.cand.psych & specialist i børnepsykologi// Birgitte Ørnstrup // Mail. kontakt@birgitteornstrup.dk

Copyright © Birgitte Ørnstrup 2014