Behandlingsområder

Behandlingsområder: • Børnesagkyndige undersøgelser


 • Terapeutiske forløb til børn og unge individuelt eller med forældres deltagelse, hvor kommune eller døgninstitution kan sætte egnede lokaler til rådighed.


 • Støttende samtaler til børn, unge og familier i krise - italesættelse af svære forhold ved skilsmisse, forældres psyiske eller fysiske sygdom, sorg og voldsomme hændelser - herunder traumebehandling til børn og unge i særlig svære omstændigheder


 • Rådgivning til adoptions- og plejefamilier hos plejefamilier eller hvis kommunen kan stille passende lokaler til rådighed.


 • Sags-konsultation samt supervisions-forløb til forskellige faggrupper herunder til psykologer i forbindelse med opnåelse af autorisation eller specialistgrad i børnepsykolog, til lærere og pædagoger og til kommunale sagsbehandlere, sundhedsplejersker og familiekonsulenter


 • Med inddragelse af andre faggrupper som speciallærer, pædagog, børnefysioterapeut eller anden faggruppe tilbydes tværfaglig konsultation om et barns vanskeligheder - såfremt der ønskes et tværfagligt og professionelt idekatelog til konkrete aktiviteter og tiltag, der kan fremme barnets trivsel og udvikling.


 • Theraplay forløb hvor der igennem leg arbejdes på at optimere forældre (eller plejeforældre) og børns samspil


 • Foredrag  og undervisning
 


Foredrag og undervisning:


 • Betydningen af tidlig tilknytning og implikationer senere hen
 • Børns følelsesmæssige udvikling
 • At arbejde i relationer
 • Pubertet og sent udviklede unge
 • At løsne op for konflikter og arbejde på udviklingsfremmende samspil
 • "Det er med hjertet vi ser...." Hvordan nyere udviklingspsykologi kan hjælpe os med at forstå og fremme børns udvikling
 • At arbejde med leg i sit behandlingsmæssige arbejde med børn

 Aut.cand.psych & specialist i børnepsykologi// Birgitte Ørnstrup // Mail. kontakt@birgitteornstrup.dk

Copyright © Birgitte Ørnstrup 2014