Behandlingsområder

Behandlingsområder:

 

 • Rådgivende samtaler til forældre

 

 • Udredning af børn og unges indlæringsmæssige, sociale og personlighedsmæssige styrker og svagheder

 

 • Børnesagkyndige undersøgelser

 

 • Udredning af børn og unge med mangelfuld trivsel og udvikling

 

 • Terapeutiske forløb til børn og unge individuelt eller med forældres deltagelse

 

 • Støttende samtaler til børn, unge og familier i krise - italesættelse af svære forhold ved skilsmisse, forældres psyiske eller fysiske sygdom, sorg og voldsomme hændelser - herunder traumebehandling til børn og unge i særlig svære omstændigheder

 

 • Rådgivning til adoptions- og plejefamilier

 

 • Sags-konsultation samt supervisions-forløb til forskellige faggrupper herunder til psykologer i forbindelse med opnåelse af autorisation eller specialistgrad i børnepsykolog, til lærere og pædagoger og til kommunale sagsbehandlere, sundhedsplejersker og familiekonsulenter

 

 • Med inddragelse af andre faggrupper som speciallærer, pædagog, børnefysioterapeut eller anden faggruppe tilbydes tværfaglig konsultation om et barns vanskeligheder - såfremt der ønskes et tværfagligt og professionelt idekatelog til konkrete aktiviteter og tiltag, der kan fremme barnets trivsel og udvikling.

 

 • Theraplay forløb hvor der igennem leg arbejdes på at optimere forældre (eller plejeforældre) og børns samspil

 

 • Foredrag og undervisning

 

 

 

 

Foredrag og undervisning:

 

 • Betydningen af tidlig tilknytning og implikationer senere hen
 • Børns følelsesmæssige udvikling
 • At arbejde i relationer
 • Pubertet og sent udviklede unge
 • At løsne op for konflikter og arbejde på udviklingsfremmende samspil
 • "Det er med hjertet vi ser...." Hvordan nyere udviklingspsykologi kan hjælpe os med at forstå og fremme børns udvikling
 • At arbejde med leg i sit behandlingsmæssige arbejde med børn

Aut.cand.psych Birgitte Ørnstrup // Søndergade 46 - 2.sal // 8700 Horsens // Mail. kontakt@birgitteornstrup.dk

Copyright © Birgitte Ørnstrup 2014