Til fagfolk

Til fagfolk:

 

I min Børnepsykologisk Klinik tilbyder jeg såvel udredning af børn som psykologfaglig konsultation til fagfolk på børneområdet. Jeg tager således ud og superviserer både enkeltpersoner og grupper af fagfolk f.eks. pædagoger, lærere, psykologer, kommunale familierådgivere og familiekonsulenter. Jeg har herunder bistået personalegrupper på både offentlige og private institutioner, rådgivet plejeforældre og haft terapeutiske samtaleforløb med plejeanbragte unge. I forbindelse med konsultations- eller supervisionspgaver til personalegrupper har jeg altid et grundigt forarbejde med stedets ledelse om formål og ramme for min inddragelse.

 

Herudover foretager jeg psykologiske undersøgelser på børn og unge enten ved henvendelse fra forældre, kommunale forvaltninger eller institutioner.

 

I samarbejde med psykolog Vivi Thomsen udfører jeg også forældrekompetenceundersøgelser ved henvendelser fra kommuner. Ved børnepsykologiske undersøgelser er nøjere afstemning af formål, indhold og baggrunden for en undersøgelse altid nødvendig. Der kan ved henvendelse om forældrekompetenceundersøgelser rettes henvendelse til såvel mig som til min kollega Vivi Thomsen

Aut.cand.psych Birgitte Ørnstrup // Søndergade 46 - 2.sal // 8700 Horsens // Mail. kontakt@birgitteornstrup.dk

Copyright © Birgitte Ørnstrup 2014